Como directoras y directores de las Escuelas Infantiles gestionadas por el Ayuntamiento de Pamplona, queremos mostrar nuestra sorpresa y desacuerdo ante los cambios, que en materia de oferta lingüística, se han anunciado recientemente por parte del Ayuntamiento de Pamplona.

El planteamiento que se hace desde el actual equipo de Gobierno es la extensión del modelo mixto que oferte en la misma escuela el modelo de castellano con "actividades" en inglés y el modelo de euskera con "actividades" en inglés.

En primer lugar nos gustaría apuntar que, a pesar de que este es un cambio que va a tener una importante repercusión en el proyecto pedagógico de las Escuelas Infantiles, en ningún momento se nos ha informado ni consultado a las personas que llevamos años trabajando para este organismo sobre los cambios que se querían introducir.

Creemos que estos cambios de modelo lingüístico no se están planteando con el debido rigor pedagógico y que no se han analizado suficientemente las consecuencias y dificultades pedagógicas o organizativas que se van a originar. Parece, además, que este modelo quiere extenderse a otras escuelas del Ayuntamiento de Pamplona.

Años de experiencia en acompañamiento educativo e inmersión lingüística nos muestran que la introducción de una tercera lengua en una edad tan temprana dificulta la adquisición del euskera, lengua oficial y patrimonio cultural de nuestra comunidad. Creemos firmemente que todo ello iría en detrimento del aprendizaje del euskera, del inglés y del desarrollo del niño-a, y por tanto, no le vemos beneficio alguno.

Finalmente, tenemos serias dudas sobre si realmente se puede llevar adelante este modelo, que supondría tener profesionales titulados tanto en euskera como en inglés. Imaginamos que la exigencia de titulación se mantendrá con el C1 para euskera y el B1 para el inglés.

¿Se ha analizado realmente si dispondremos de una bolsa lo suficientemente grande de educadoras con esta doble titulación?

Se nos plantean muchas más dudas. Por todo ello, exigimos una reflexión seria para diseñar un plan de oferta lingüística para las Escuelas Infantiles de Pamplona que no responda meramente a intereses políticos y que mantenga la calidad del servicio que llevamos desarrollando durante los últimos 40 años. Por ello pedimos a todos los grupos políticos que se sienten y abran un periodo de debate para poder diseñar entre todas y todos un plan que responda lo mejor posible a las necesidades y derechos de toda la sociedad de Pamplona.

HAUR ESKOLAK ETA HIZKUNTZA EREDUAK

Iruñeko Udalak kudeatzen dituen Haur Eskoletako zuzendariak garen aldetik, gure harridura eta desadostasuna adierazi nahi dugu, Iruñeko Udalak hizkuntza-eskaintzari dagokionez iragarri berri dituen aldaketen aurrean. Egungo gobernu-taldeak egiten duen planteamendua da eskola berean gaztelaniazko ereduak (ingelesezko "jarduerak") eta euskara-ereduak (ingelesezko "jarduerak") eskaintzen duten eredu mistoa hedatzea.

Lehenik eta behin, adierazi nahi dugu, aldaketa horrek haur-eskolen proiektu pedagogikoan eragin handia izango duen arren, ez zaigula inoiz jakinarazi edo kontsultatu erakunde honentzat urteak daramatzagun pertsonei zer aldaketa egin nahi ziren.

Uste dugu hizkuntza-ereduaren aldaketa horiek ez direla planteatzen ari behar bezalako zorroztasun pedagogikoarekin, eta ez direla behar bezala aztertu sortuko diren ondorio eta zailtasun pedagogikoak edo antolamenduzkoak. Badirudi, gainera, eredu hori Iruñeko Udaleko beste eskola batzuetara zabaldu nahi dela.

Hezkuntza-laguntzako eta hizkuntza-murgilketako urteetako esperientziak erakusten digu hirugarren hizkuntza bat adin goiztiarrean sartzeak zaildu egiten duela euskara, gure erkidegoko hizkuntza ofiziala eta kultura-ondarea eskuratzea. Hori guztia euskararen, ingelesaren eta haurraren garapenaren kalterako izango litzatekeela uste dugu irmoki, eta, beraz, ez diogu inolako onurarik ikusten.

Azkenik, zalantza handiak ditugu eredu hori benetan aurrera eraman ote daitekeen, euskaraz zein ingelesez titulatutako profesionalak izatea exijitzen baitu. Titulazioaren eskakizuna euskararako C1 eta ingeleserako B1arekin mantenduko dela imajinatzen dugu. Aztertu al da benetan titulazio bikoitz hori duten hezitzaileen poltsa nahikoa izango dugun?

Askoz zalantza gehiago sortzen zaizkigu. Horregatik guztiagatik, gogoeta serioa eskatzen dugu Iruñeko haur-eskoletarako hizkuntza-eskaintza plan bat diseinatzeko, interes politikoei soilik erantzungo ez diena eta azken 40 urteetan garatzen ari garen zerbitzuaren kalitateari eutsiko diona.

Horregatik, talde politiko guztiei eskatzen diegu eseri eta eztabaidarako epe bat ireki dezaten, denon artean Iruñeko gizarte osoaren beharrei eta eskubideei ahalik eta ondoen erantzungo dien plan bat diseinatu ahal izateko.

*Zuriñe Pérez González (33439532Q), Estefanía Valencia Eguaras (33435586A), Edorta Cuesta Santos (33430483Y), Jaime Izal Elorz (15826836F), Aintzane Buldain Azanza (33448984S), Mercedes Alvarez Guallar (18166897 W), Maria Ángeles Beaumont Casales (15832634D), Edurne Iñiguez Martinez (72705567Z), Edurne Lekuberri Urmeneta (44625072), Garikoitz Torregrosa Armendariz (33433625C).