Eguzkiaren musu beroa eta haizearen igurtzi eztia

07.02.2020 | 07:39

Egunaren ahalak iraun artean, lore usain mozkorgarri haien zoramenak eraginik... Euren petaloak zabaltzen zituzten, eguzkiaren musu beroa eta haizearen igurtzi eztia elkarren lehian somaturik beren ederraren jabeminez. Hosto berdeminak jario ugariaz bizia iraulka, loreen emetasun gozoari egarritsu begira. Ikuskizun paregabe hura miretsiz. Gurari eta apeta guztiak mukuru... Bainan, hel diezaiogun gure kontakizunaren hari-matazari eta lot gatzaizkio geure bideari.

Urteen zamaz azpiratuta, gainezka eginda. Mende erdi bat bizkarreratuta. Buru-errotan jiraka dabilkit. Errotarri bat bezala jira eta biran etengabeko arian...

Ezin dut ezertara lorik erakarri.

Hilabete gutxi barru, abenduan, Giza Eskubideen Aldarrikapenaren 70. urteurrena ospatzera goaz eta biktima guztiei itzal haundia diegulako guregandik urrean beharko genituzke.

Ezin neure kolkorako gorde eta ezpain-mokoan dudana jaurti behar...Nahiz eta aitortu, batzutan,nire iritziaren zorrotzak izutzen nauela.

Hemendik aurrera, txit ernai ibili beharra dugula...Kataluñan oretzen ari den ekaitza gau triste batean lehertuko balitz abarrots ikaragarria ateraz Katalanak hautatu duten bide elorritsu horretatik irteerarik gabeko kalezulo batera goazela. Berandu samar izanarren ikaratzen nau gainera datorkigun adurraren beltzari igarririk.Usna txarra harturik, gertakizunak beren azken gaiztora amilduko ote diren.Oso erori gara. Auzia egunez egun gaiztotzen dihardu...

Estatua bidegabea, har-joa eta ustela... erasotuko dutela (Torra). Bion aldetik adostasuna bilatzeko gogoezak gaitzari bultza egingo diola bista-bistakoa da. Ba oraingoan ez bada, ondoren etor litekeena ez da hobea izango. Ikuskizun beltza eta petrala benetan...

Turutots eta atabal danbada artian ttunttuna eta txalaparta joaz. hara nola dabillen HB-Bildu 50 urtez herri hau kalezulora bultzatu eta gero... Kataluinako tren edo bultzi berberari tiraka egin nahiean dabillela.

Badira urte batzuk, urte sorta ederra, Gaztelu Enparantzan ukabilla altxata independentziaren atarian geundela aldarrikatu zuenik (Arnaldo Otegi). Azioa egin duenaren maliziadun ume sostor pikaro baten antzera... Mihizto luzea, azala aldakorra, irudimen beroa, prediku handiputz eta losintxagabea, lardaskari iaioa.

Guztihau iristearren ez zien axolarik, ez eta ardurarik ere moral-hesia urratzea, zeren bideak oro; zuzenak edo bihurriak, gardenak edo arreak zilegi baitziren haientzat.

Gorrotoz eta belzkeriaz giza bihotzak lokatzetan itsatsirik bizi ginen gaugiro goibel hartan... Oinazezko aiezka eta samintasun iturri. Bihotz barrua gorrotoz zirakien labe baten antzera. Zain, noiz bigunduko zitzaien bere bihotza. Min oiñaze denak osatzeko oraindik... Ekintzarik makurrenetan lokaztuz urdailak potto egin arte. Aintzika batean deadar lekaio parregarriak eginez Espaz, miñez, eri eta negarti, etsi-etsian. Barrutik su-garretan errea. Suak harturik eta sokorra joaz. Lagunhurkoarekiko zuten erra eta ezinikusia ezin gaindituz. Zorigaitza eta nahigabea bazterrik bazter ereinaz eta Euskalerri osoan hedatuz usainaren jario zorabiagarria.

Gauaren ilunak opa dion babesaz baliaturik, laminak egunaren argitasunari ohi dion beldurrez, hiltzaileak nekez gorde dezakeela bere burua, nahiz eta azioa zokorik izkutuenean egin, hildakoaren mintzoa lur barrenetik irtetzen baita, bere oihartzuna bazterrik bazter hedatuz, hiltzailearen izena bere etxe atarira zuzentasun eske eramanez.

Aurrenaldiko harro-haizeak laister baretu dira eta otzan-otzan makurtu dira euren errealitatearen aintzinean. Erakuspide zornatua eta kirastua...Gehiengo batek nora amildu gaitezkeen eta azpian sarerik badagoen jakin nahi dugu jausi egin baino lehen. Batzuengatik izango balitz gaurgero jai genuke!

Nire berraitonak, aizkora jolasean iaioa eta trebatua, enbor lodiko arbola adartsu batekin egin ohi zuena , hain zuzen ere; orpotik ekinda,(zuhaitz astuna gainean eror ez zekion eta azpian har ez zezan beronek), adarretatik has eta hauek iñausi zituenean, beti ere aizkorada neurtuaz enborra jo.

Garaia umaturik dago. Atean danbateko bat emanez, zubi guztiak erori aurretik eta elkarbizitzaren hesi biguina urratu eta txito zapuztu baino lehen... Agintaritza makilla duzuenoi eta Elizari bitartekaritza lanean jarrai dezazuen eskatzera natorkizue.