Mendigoiti, eskola bizia, aktiboa, berritzailea eta eraldatzailea

23.04.2021 | 00:45
Tinkering tailerrerako erabiltzen dugun espazioa.

ikaskuntza testuinguruak dituen eta ikastetxea espazio oso bezala hartzen duen eskola ikuspegia dugu

etxeko berriak

Gure eskolaren eraldaketa 2015ean hasi zen Haur Hezkuntzan, eta 2018-2019 ikasturtetik, metodologia bizi eta aktibo bati jarraipena emateko premia gisa, pixkanaka inplementatu da Lehen Hezkuntzako etapan. Gure proposamen eraldatzaileak honako egitura pedagogiko hauek ditu oinarri: prestatutako giroak eta tailerrak, Proiektuetan Oinarritutako Ikaskun-tza, lan kooperatiboa, ikasleen autonomia eta autoerregulazioa zeregin dibertsifikatuen eta ikaskuntza-kutxen metodologiaren bidez, eta ikaskuntzaren eta akonpainamendu emozionalaren eta behar afektibo eta sozialen arteko oreka, Diziplina Positiboa gure hezkuntza eredu gisa hartuta.

Gure ustez, ikaskuntza giroak malgua izan behar du, askotariko aukerak emango dituena haurren premiei erantzun egokia emateko, estimuluetan aberatsa, esperimentazioa, sorkuntza, hazkundea bera, harremana eta lan kooperatiboa ahalbidetuko dituena, ezberdintasunak errespetatuko dituena, gure ikasleek beren ikaskuntza prozesuarekin parte hartu eta konprometituko dituena, beren sormen gaitasuna garatuko duena eta beren autonomia ahalbidetuko duena. Eskola inguru aktibo bat bezala ulertzen dugu, ekintzarako eta adierazpenerako modu ugari emango dituena, erabakiak hartu eta aukera-tzea ahalbidetuko duena, non haur-tzaroa bere indibidualtasunean errespetatzen den.

Ikaskuntza testuinguruak dituen eta ikastetxea espazio oso bezala hartzen duen eskolaren ikuspegia dugu, non ingurua baliatzen den haiek ulertzeko eta konkistatzeko, mugitzeko, begiratzeko eta ikusteko, sentitzeko, esperientziak, ikerketak eta jolasa proposatzeko, elkarri eragiteko, eraikitzeko, laguntzeko eta ezagutza partekatzeko. Haurtzaroan sinesten dugu.

Beraz, estrategia didaktikoak gure ikasleen gaitasun ikaskuntzetara egokitu behar direla ulertzen dugu. Hezkuntza erritmoen, estiloen eta premien aniztasuna, ikuspegi konpetentzial eta inklusibo batetik akonpainatzen da.

Mendigoitin, inplementatutako metodologiak zera esan nahi du, esploraziotik eta esperimentaziotik, ikaskuntza espazio malgu, aberats eta askotarikoetan eginez ikastea, curriculumaren edukiak garapen materialen, proiektuen eta tailerren bidez lantzeko.

Berrikuntza proposamen berri bat: "TINKERING, eskutik pentsamendura" Gure ikastetxeko eraldaketa etengabea, dinamikoa eta aktiboa izan dadin, proposamen berritzaileak etengabe bilatzera garamatza. Lan egiteko modu estatiko eta estandarizatu batean ez erortzeko funtsezkoak iruditzen zaizkigun proposamen horien artean, diseinu proposamen zabal ba-tzuk daude, "maker espazioak", ikasleei benetako tresnekin lan egiteko aukera ematen dietenak, benetako proiektuak garatzeko eta ingurutzen duen munduaren eraldaketan planteatzen zaizkien erronkei benetako irtenbideak emateko.

Haur eta Lehen Hezkuntzan zura, kartoia, metala, oihalak eta Legoak erabiliz egindako proiektuen manipulazioan eta esperimentazioan oinarrituta, lehendik zeuden arotztegi, jostungintza, Legoetako proposamenak osatu egin dira Tinkering-en inspirazio iturria duten beste proiektu berri batzuekin. San Frantziskoko Exploratorium Museoa buru duen mugimendua da hau, eta hezkuntza esparruan aukera handiak ditu, pertsonak Steam ikaskuntzarekin (zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematika) inplikatzeko ikaskuntza ingurune malguetan.

Tinkering-en proposamenean, iturgintza, zurgintza, elektrizitateko... askotariko tresnak eta materialak aurkezten dira steam fenomenoak esploratzeko, azken batean, haurrek "ukituak" egin ditzaten, beren proiektuak fabrikatu eta diseina ditzaten: ikerketa, kanika-makinak, geoplanoak, jostailuen dekonstrukzioa, zirkuitu elektrikoak, kate erreakzioak...

Tinkering-a ikaskuntzaren teoria konstruktibistan oinarritzen da. Teoria horren arabera, ezagutza ez da soilik maisuarengandik ikaslearengana transmititzen, baizik eta aktiboki eraikitzen da pertsonaren adimenaren bidez. Horrela, haurrek pertzepzio eta ezagutza berriak garatzen dituzte, beren proiektuen "ukituetan" , fabrikazioan eta diseinuan aktiboki parte hartzen duten bitartean.

Proposamen honek arazoen konponbide sortzailea sustatzen du, materialen bidez material horiekiko eta lanaren protagonista diren pertsonekiko interakzioa errazten du, ikaskuntzaren izaera sozialean oinarritutako espazio kooperatibo, ireki eta malgu batean.

Deskubrimenduan, esperimentazioan eta motibazio pertsonalean oinarritutako ikaskuntza prozesuak sortzen ditu. Ikasleei porrotaren kudeaketarako atea irekitzen zaie, ikasteko eta hazkunde pertsonalerako aukera gisa.

Azken batean, bokazio zientifikoak eta teknologikoak inspiratzea bila-tzen duen proposamena da, pertsona guztiak ahalduntzen ditu eta ikasleak inguruko munduaren eraldaketan aktiboki parte hartzera bultzatzen ditu. Proposamen irekiak eta diziplinartekoak Steam hezkuntza baten ildoan sartzen dira, zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika arteekin lotuta integratzen dituena, eta, aldi berean, lana epe luzean ikasteko gaitasuna sustatzen duena.

Akonpainamendu pedagogikoa Tinkering proposamenaren helburua haur eta lehen hezkuntzako ikasleek sorkuntza eta eraikuntzak banaka edo taldeka egitea eta materialak eta fenomenoak manipulatuz, behatuz eta esploratuz iradokitako erronkei erantzutea da.

Metodologia horren azken helburua haurrak ahalduntzea da, materialekin eta pertsonekin elkarreragin dezaten eta inguruan duten mundua sormenez eralda dezaten; talde-lanerako eta autonomiarako trebetasunak gara ditzaten, banakako hazkundea eta ikaskuntza kolektiboa ahalbidetuz.

Tinkering-a ikerketaren pedagogian ere oinarritzen da, eta bere ikuspegia ikasleengan zentratutako ikaskuntza da, pentsamendu kritikoa, sormena, lankidetza, arazoen ebazpena, komunikazioa, erantzukizuna, autokonfiantza, alfabetatze digitala eta ekin-tzailetza bezalako trebetasunak gara-tzeko planteamendu eta proposamenekin.

Helduaren zeregina funtsezkoa da Tinkering tailerretan; izan ere, bere zeregina parte-hartzaileei laguntzea da, ikaskuntza prozesua bermatuz. Ez du ezagutza inposatzen. Helduak ikasleei laguntzen die materialak azter-tzen, helburuak planteatzen, horiek lortzen eta, batez ere, parte-hartzaile bakoitzak bizi izan dituen prozesu eta esperientziei buruzko hausnarketan. Irakasleen rola aldatu egiten da, eta orain gidari gisa jarduten du, eta ikasleei laguntza eta aholkuak ematen dizkie beren erabakien bidez.

Diseinu-proposamen horiek bat egiten dute irakasle-taldeak antolatu eta planifikatutako estrategia, prozedura eta ekintzekin, kontzienteki eta hausnartuz, ikasleak gaitasunez ikasteko eta etapako helburuak aktiboki eta bizipenez lortzeko.

noticias de noticiasdenavarra